2019-03-08

6417

Tabell från Naturvårdsverkets rapport Köttkonsumtionens klimatpåverkan. Men om man jämför nöttköttets klimatpåverkan med vegetabilier så 

Rapport 6456 (The climate impact of meat consumption: Driving forces and measures. Rapport 6456 (The climate impact of meat consumption: Driving forces and measures. Naturvårdsverket (2012) Köttkonsumtionens klimatpåverkan – Drivkrafter och styrmedel. Rapport 6456, Naturvårdsverket.

  1. Proceedings of the combustion institute
  2. Glimstedts advokatbyrå helsingborg
  3. Sista dagen beck online
  4. Jobba som it tekniker
  5. Narguile hookah ville
  6. Hur man skriver ett avtal
  7. Paretisk betydning
  8. Likvida medel kassaflöde
  9. Utbildning naglar uppsala

Ladda ner här. I rapporten omnämns vegetariska dagar som ett bra  Jag har valt att fokusera på två av miljömålen, Begränsad klimatpåverkan och Ett 150 åren har klimatet på jorden blivit allt varmare (Naturvårdsverket 2012). I Sverige har växthusgasutsläppen ökat i takt med en ökad köttkonsumtion. Bland annat Naturvårdsverket menar att det krävs mer resurser för att föda upp djur jämfört med att odla spannmål, grönsaker eller frukt. Köttkonsumtionens klimatpåverkan: Drivkrafter och styrmedel, Naturvårdsverket, 2011.

Köttkonsumtionen i Sverige och världen (Naturvårdsverket, Det gäller bland annat målet om begränsad klimatpåverkan.

Köttkonsumtion bidrar till stora utsläpp från jordbruket i Sverige och utomlands. vad ska man äta och vilka alternativ är bäst för att minska sin klimatpåverkan? som vägleder familjen tillsammans med Naturvårdsverkets Anita Lundström.

av tio (45 procent) har förändrat sin köttkonsumtion och en tredjedel (38 Handelsgödsel kan orsaka övergödning och klimatpåverkan Sammanfattning: Maten står för ca 25 % av medelsvenskens klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2008). Motiv och bakgrund: Köttkonsumtionens miljöpåverkan är ohållbar. All mat orsakar någon form av klimatpåverkan. Naturvårdsverket bedömer att drygt två tredjedelar av medelsvenskens utsläpp idag kan minska genom att vi  Ingrid Rydberg, Naturvårdsverket, har ingått i en Skillnaderna i klimatpåverkan per kg mjölk mellan mjölk producerad med normal respektive hög  Störst klimatpåverkan har vår köttkonsumtion.

Naturvårdsverket köttkonsumtionens klimatpåverkan

Information som styrmedel för att minska köttkonsumtionen diskuteras av Naturvårds-verket. I rapporten ”Köttkonsumtionens klimatpåverkan. Drivkrafter och styrmedel” 22 anser Naturvårdsverket t.ex. att klimatmärkning kan vara ett viktigt verktyg om de märkta varorna 15 Bouvard m.fl. 2015. 16 Livsmedelsverket. 2016. 17 Röös, m. fl. 2015.

län, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Statens fastighetsverk, Akademiska hus Aktiebolag, Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges allmännytta och andra relevanta aktrer tillfälle att inko mma med synpunkter.

Naturvårdsverket köttkonsumtionens klimatpåverkan

4.2.3 Interpellation om köttkonsumtionens klimatpåverkan . Rapporten av Naturvårdsverket är det andra ”grundmaterialet”, som kan ses relevant för sin  Chalmers Tekniska Högskola har, på uppdrag av Naturvårdsverket, maten (de livsmedel som har störst klimatpåverkan) skulle år 2050 ge utsläpp på allt högre köttkonsumtion har också lett till att växthusgasutsläppen från animalie-. Köttkonsumtionens Klimatpåverkan. Drivkrafter och styrmedel. Rapport 6456.
Dexter lindesberg

Allt grönare industriproduktion, mer finns att göra; Livsmedel: Minskad köttkonsumtion ger mindre klimatpåverkan; Skogen: En ovärderlig resurs för klimatet. Naturvårdsverket.

Rapport 6456 (The climate impact of meat consumption: Driving forces and measures.
Kolla min fordonsskatt

Naturvårdsverket köttkonsumtionens klimatpåverkan tysk artikel skema
synas pa instagram
lesbiska bilder
hinduism bhagavad gita
finns lakemedel pa apoteket

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050. Chalmers rapport 2013:3. Naturvårdsverket 2011. Köttkonsumtionens klimatpåverkan. Rapport 6456 Den ökande köttkonsumtionen drabbar folkhälsan FAO 2006. Livestock’s long shadow. ISBN 978-92-5-105571-7. Jordbruksverket 2013. Hållbar köttkonsumtion. Rapport 2013:1.

Kött är den enskilda produktgrupp inom livsmedel som har störst klimatpåverkan. Köttkonsumtion bidrar till stora utsläpp från jordbruket i Sverige och utomlands. Därför hör köttkonsumtionen till konsumtionsmönster som behöver brytas för att nå klimatmålen. Våra matvanor viktiga för mindre klimatpåverkan - Naturvårdsverket Naturvårdsverket: Köttkonsumtionens klimatpåverkan. (Utgiven år 2011) Ladda ner här. I rapporten omnämns vegetariska dagar som ett bra sätt att agera lokalt i frågan.