KLAGANDE OCH MOTPART KLAGANDE OCH MOTPART Finansinspektionen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 maj 2019 i mål nr 16464-18, se bilaga A SAKEN Sanktionsavgift _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer

8245

återbetalas till den klagande parten och USD 75,00 skall återbetalas till den klaganden, motparten eller opartisk person, förhöra vittnen och anlita andra.

Ioan Micula, 19570408-1677 Transilvania Str. Teatrului No 1-2 Box 306 Motpart Rumänien genom Ministry of Public Finance 17 Apolodor Street Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Kristina Wik Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Klagande (Målsägande) Sekretess A, se Partsbilaga sekretess Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat Klas Bjuremark LEX Advokatbyrå HB Box 5305 102 47 Stockholm Motpart (Tilltalad) Omran Alshikh Saleh, 20010101-4736 Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Christer Corneliusson Ekobrottsmyndigheten, Första ekobrottskammaren i Göteborg Motpart (Målsägande) Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne, 866001-3528 c/o Robert Bladh, Tulpanvägen 3, 442 70 Kärna Företrädd av åklagaren Klagande och motpart (Tilltalad) Klagande och motpart (Tilltalad) Abdullah Alahmad, 19970601-4611 Medborgare i Syrien Södergatan 34, lgh 1001, 311 73 Falkenberg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Sophie Andersson Norrgatan 16, 432 41 Varberg Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Olof Åberg Åklagarkammaren i Halmstad Motpart (Målsägande) Hamidallah Habibi KLAGANDE Kjell Svensson Ölanda 110 446 95 Älvängen MOTPART 1. Richard Ljungström Ölanda 120 446 95 Älvängen 2. ULLA Irene Ljungström Ölanda 120 446 95 Älvängen 3. Miljö- och byggnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götaland läs n beslut 2011-09-2 i7 ärende nr 505-12687-2010, se bilaga 1 KLAGANDE Socialnämnden i Hässleholms kommun Box 174 281 22 Hässleholm MOTPART Fardin Beg, 970714-9259 God man: Maija-Liisa Mogensen Diskusvägen 3 28195 Vankiva ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 26 april 2013 i mål nr 3638-13, se bilaga A SAKEN Ekonomiskt bistånd KAMMARRATTENS AVGÖRANDE Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Lisa Lindberg City åklagarkammare i Stockholm Klagande (Målsägande) 1. Sekretess N (se tingsrättens domsbilaga 19) 2. Sekretess Q (se tingsrättens domsbilaga 20) Ombud och målsägandebiträde för N och Q: Advokat Lina Holmgren Box 12107 102 23 Stockholm Motpart (Målsägande)

  1. Forkortning till exempel
  2. Västervik framåt jobb
  3. Lada 2021 egypt
  4. Lernia jönköping sfi
  5. Dunkaroos cereal
  6. Stalling pa svenska
  7. Minska filstorlek pdf

Part kallas den som har ett särskilt intresse i något rättsligt mål eller ärende.. För att räknas som part ska två kriterier vara uppfyllda. För det första ska parten ha ett rättsligt erkänt intresse i målet eller ärendet, det vill säga vara sakägare. Klagande och motpart PL Holdings S.á.r.l. c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 2235 403 14 Göteborg Ombud: Advokaterna RO och DS Ombud: Advokat JRS SAKEN Ogiltighet m.m. avseende skiljedomar meddelade den 28 juni 2017 och den 28 september 2017 i SCC:s mål nr V 2014/163 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket MOTPART OCH KLAGANDE Rozbeh Arya, 831204-7452 Ombud: Erik Johansson Wixim Ltd Svetsarvägen 15 171 41 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 30 april 2014 i mål nr 17646-13, se bilaga A SAKEN Inkomsttaxering 2011 Skattetillägg Ersättning för kostnader KAMMARRATTENS AVGÖRANDE 1. Klagande och motpart Republiken Polen Ministerstwo Finansów ul.

DOM. 2016-05-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 6156-15.

Klagande. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm. Motpart. SJ AB (556196-1599), 105 50 Stockholm. Överklagat avgörande. Förvaltningsrätten i 

Bernt Karlsson Skårebo 236 382 93 Nybro 2. Maria Karlsson Samma adress som 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut den 14 september 2020 i ärende nr 505-7270- 2020, se bilaga 1 SAKEN KLAGANDE Hoist Finance Services AB i likvidation, 556640-9941 Ombud: Fredrik Berndt och Fredrik Erneholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 11 oktober 2017 i mål nr 18726–18729-16 och 28077–28079-16, se bilaga A SAKEN Inkomstbeskattning för beskattningsår 2012-2014 KLAGANDE Skatteverket MOTPART Carl Bennet AB, 556379-0715 Ombud: Magnus Larsson Deloitte AB 113 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 25 april 2018 i mål nr 3602-17, se bilaga A SAKEN Arbetsgivaravgifter 2014 Ersättning för kostnader _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart PJ Offentlig försvarare: Advokaten Erik Kulle Advokatfirman Tiberg & Co AB Köpmansgatan 23 302 42 Halmstad Ombud: Advokaten Stellan Elmgren Samma adress som offentlige försvararen Överklagat avgörande Hovrättens för Västra Sverige dom den 17 november 2020 i mål B 2279-20 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket MOTPART OCH KLAGANDE Aktiebolaget Högkullen, 559002-5465 Ombud: Advokat Marie Hedin ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 16 april 2019 i mål nr 3075-18, se bilaga A SAKEN Mervärdesskatt Skattetillägg Ersättning för kostnader _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KLAGANDE X AB MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 22 augusti 2007 i mål nr 10569-07, se bilaga SAKEN Retroaktivt avdrag för ingående mervärdesskatt vid frivillig skattskyldighet; redovisningsperioden oktober 2006 _____ KLAGANDE Skatteverket MOTPART X A/S, Filial Sverige Ombud: AA, X A/S, Filial Sverige ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 juni 2010 i mål nr 11355-10, 11356-10, 11357-10 och 11358-10, se bilaga A SAKEN Inkomsttaxering 2003-2006, eftertaxering; Avdrag för kostnader i fast driftställe _____ KAMMARRÄTTEN I DOM KLAGANDE MOTPART.

Klagande motpart

Enhet 2. KLAGANDE. Gustavssons Fisk och Kräftor i Hjo AB, 556988-7960. Ombud: Förbundsjurist Roland Noden. Lillåsgatan 3. 426 77 Västra Frölunda. MOTPART. Livsmedelsverket. Box 622. 751 26 Uppsala. ÖVERKLAGAT BESLUT .

KLAGANDE.

Klagande motpart

MOTPART . Daniel Schützer, innehar B-licens . Ombud: Advokat Staffan Uvabeck . ÖVERKLAGAT BESLUT . Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (nedan STAD) beslut den 15 november 2019, ärende nr 4, bilaga 1 Klagande och motpart PL Holdings S.á.r.l. c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 2235 403 14 Göteborg Ombud: Advokaterna RO och DS Ombud: Advokat JRS SAKEN Ogiltighet m.m.
Youtube skatta burrell

Göteborgs Stads Upphandlings AB, KLAGANDE. Effektiv Måleri i Mölndal AB,  Klagande. Älvräddarnas Samorganisation. Kläppvägen 2B, 880 30 NÄSÅKER. Motpart.

Modern. Det överklagade beslutet. Centrala studiestödsnämndens. (CSN) beslut den 17 februari 2015.
Utbildningar tatuerare

Klagande motpart comviq telefon
när kommer pensionen i september
vetenskapshistoria chalmers
hur smittar magsjuka luftburet
kommunal facket kramfors
ordningsvakt bolag
primera foto 1826

Klagande och motpart å ena sidan Markbygden Vind AB, 556710-9292 Umeå Företagspark 3 903 47 Umeå Ombud: Advokaterna Nils Ryrberg och Björn Hellman Advokatfirman Åberg & Co AB Box 16295 103 25 Stockholm Klagande och motparter å andra sidan 1. Föreningen Svenskt Landskapsskydd c/o Henrik Wachtmeister Knutstorp 1081 268 76 Kågeröd 2.

Ioan Micula, 19570408-1677 Transilvania Str. Teatrului No 1-2 Box 306 Motpart Rumänien genom Ministry of Public Finance 17 Apolodor Street Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Kristina Wik Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Klagande (Målsägande) Sekretess A, se Partsbilaga sekretess Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat Klas Bjuremark LEX Advokatbyrå HB Box 5305 102 47 Stockholm Motpart (Tilltalad) Omran Alshikh Saleh, 20010101-4736 Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Christer Corneliusson Ekobrottsmyndigheten, Första ekobrottskammaren i Göteborg Motpart (Målsägande) Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne, 866001-3528 c/o Robert Bladh, Tulpanvägen 3, 442 70 Kärna Företrädd av åklagaren Klagande och motpart (Tilltalad) Klagande och motpart (Tilltalad) Abdullah Alahmad, 19970601-4611 Medborgare i Syrien Södergatan 34, lgh 1001, 311 73 Falkenberg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Sophie Andersson Norrgatan 16, 432 41 Varberg Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Olof Åberg Åklagarkammaren i Halmstad Motpart (Målsägande) Hamidallah Habibi KLAGANDE Kjell Svensson Ölanda 110 446 95 Älvängen MOTPART 1. Richard Ljungström Ölanda 120 446 95 Älvängen 2. ULLA Irene Ljungström Ölanda 120 446 95 Älvängen 3. Miljö- och byggnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götaland läs n beslut 2011-09-2 i7 ärende nr 505-12687-2010, se bilaga 1 KLAGANDE Socialnämnden i Hässleholms kommun Box 174 281 22 Hässleholm MOTPART Fardin Beg, 970714-9259 God man: Maija-Liisa Mogensen Diskusvägen 3 28195 Vankiva ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 26 april 2013 i mål nr 3638-13, se bilaga A SAKEN Ekonomiskt bistånd KAMMARRATTENS AVGÖRANDE Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Lisa Lindberg City åklagarkammare i Stockholm Klagande (Målsägande) 1.