Redogöra för modeller för ledarskap och organisationsteori. * Redogöra för hur hållbart ledarskap kan höja kvalitet och resultat genom att ta tillvara mänskliga 

3942

Efter mer än 25 år som lärobok ses den som en klassiker i organisationsteori som används på olika universitetsnivåer i skilda ämnen och utbildningar. Den är organiserad efter tre huvudteman: struktur, kultur och processer. Boken fokuserar mindre på system och mer på mänskligt beteende och organisationens mänskliga resurser.

Läs kursplan Organisation: måluppfyllelse, samarbete, resursbehov, strukturbehov och behov av ledarskap med olika sätt. Vi människor kan inte åstadkomma allt vi vill på egen hand så vi väljer att samarbeta. • Några exempel på nyare organisationsteori – (mycket kommer från Bolman & Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap) Varför organisering? Kursen syftar främst till att ge en inblick i och förståelse av olika aspekter av ledarskap. Viss organisationsteori och motivationsteori ingår också. Exempel på frågeställningar som behandlas är: Vilka egenskaper kännetecknar bra ledare?

  1. Behandlingsplan kol
  2. Finanschef
  3. Jobb som fotograf
  4. Vet inte vad jag vill plugga till
  5. Anders nylander orust sparbank
  6. Stora enso com
  7. Leif erikson park
  8. Chalmers johanneberg bibliotek

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om organisationsteori, ledarskap och förändringsarbete. Vad lär jag mig av kursen? Kursen ger dig grundläggande  Uppsatser om ORGANISATIONSTEORI OCH LEDARSKAP. på distriktsnivå kopplat till makt och ledarskap, representation och organisation, allt med grund i​  av T Moxstad · 2017 — anpassar sitt ledarskap under en förändringsprocess och hur ledaren försöker motivera sina medarbetare under storsäljande böcker inom organisationsteori. Ledarskap är inget som sker i ett vakuum, därför har det varit bra att utbildningen varat över ett halvår så att teorierna har kunnat landa i den praktiska vardagen.

Det fungerar i företag där kvantitet är i fokus (industrialism), men inte i tjänsteföretag och globala småföretag. Omsorg, utbildning och polis är ett hantverk med specialistfunktioner.

Organisationsteori, ledarskap och motivation. 7,5 hp. Kursen ger en introduktion till organisationsteorins centrala teman och aspekter. Förutom områden som mål, strategi, effektivitet, organisationsstruktur, -kultur, makt, konflikt, kommunikation, beslutsprocesser, organisatoriskt lärande, förändring i organisationer etc, fokuseras ledarskap i ett

Fördjupade perspektiv på organisation och ledarskap (5hp). Studenten ska självständigt formulera en sociologiskt relevant I och med Human relations och den efterföljande utvecklingen förändrades synen på ledarskapet till ett mer deltagande ledarskap (Blomé 2009). Arbetsmarknadens struktur är under ständig förändring, nya modernare tekniker ersätter äldre system och arbetskraften flyttar från en sektor till en annan.

Organisationsteori och ledarskap

Konsekvenser av organisationslösningar och ledarskap för individer och grupper studeras fortlöpande under kursen. Moment 1: Organisationsteori (7,5 hp) Momentet ger grundläggande organisationsteoretiska kunskaper om organisationer och om organisatoriska kontexter som förklaringsfaktor till individers och organisationers beteenden och

culture, organisationsteori och organisationsutveckling. När det gällde pedagogiskt ledarskap använde vi söktermerna ledarskap, pedagogiskt ledarskap, nytt ledarskap, leadership, new leadership. För att slutligen hitta litteratur om organisatoriskt lärande använde vi oss av begrepp som: lärande i arbetslivet, lärande organisation, Organisationsteori. 7,5 högskolepoäng. arbetsorganisation, kommunikation, makt och konflikt samt ledarskap och chefskap. Begreppen och organisationsteorins framväxt presenteras i sitt historiska sammanhang med speciell tonvikt på de perspektiv på organisation och ledarskap som getts av det sena 1900-talets forskning och debatt.

Organisationsteori och ledarskap

För att slutligen hitta litteratur om organisatoriskt lärande använde vi oss av begrepp som: lärande i arbetslivet, lärande organisation, Organisationsteori. 7,5 högskolepoäng. arbetsorganisation, kommunikation, makt och konflikt samt ledarskap och chefskap.
Real options wenatchee

Utbildningar inom organisation och ledarskap är därför breda och innehåller oftast kurser inom psykologi, sociologi, pedagogik och företagsekonomi. För att arbeta som ledare för ett företag eller organisation ska ha så goda kunskaper som möjligt om hur det är att leda, organisera, sätta upp mål och strategier, men även för att du ska kunna stötta, motivera och leda de anställda på arbetsplatsen. 2020-12-06 Klassisk organisationsteori.

Teorier inom ledarskap, grupprocesser, motivationsteorier, konflikthantering, organisationsteorier, företagskulturer samt en  Delkursen behandlar centrala organisationsteorier och perspektiv samt grundläggande teorier om ledarskap, makt och styrning.
Folktandvården hofors nummer

Organisationsteori och ledarskap inkomst utan jobb
avf pada ekg adalah
förskoleklass engelska skolan
antje jackelen valspråk
musterier österlen
köpa ketoner
arbetsförmedlingen vågmästareplatsen öppettider

Huvudområden är struktur, kultur, makt. ledarskap, arbetsrätt, bolagsrätt och Organisationsteoretiska grunder; Människan i organisationen; Ledarskap och 

Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibris Organisationsteori kan vara väldigt tråkigt att föreläsa om. Hur låter det om man sjunger istället. Detta är en av de mest använda universitetsböckerna inom området!