I princip alla nya förarbeten publiceras på nätet. På Regeringskansliets hemsida är t.ex. propositioner sökbara och du kan då välja att läsa dokumenten i PDF-format. Eftersom jag inte vet exakt vilket förarbete du letar efter så kommer jag hänvisa till en samlingssida (klicka här) som har länkar till olika typer av förarbeten.

5116

Bakgrunden till självstyrelsen; Självstyrelsen idag; Demilitariseringen och neutraliseringen; Internationella avtal; Självstyrelselagen. 1920-års lag; 1951-års lag; 1991-års lag. Förarbeten till 1991-års lag; Förarbeten till senare ändringar; Pågående revision; Andra viktiga lagar; Åland i Nordiska rådet; Åland och EU

Alkohollag (2010:1622) Kommunallag (2017:725) Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien. Förarbeten är lagmotiv och ges ut av olika instanser inom rättsväsendet, såsom regeringen, inför en lagändring. I förarbetena framgår vad motiven var med lagen, hur man har tänkt när det gäller lagens formulering och varför man ändrar lagen.

  1. Inkomstbasbelopp 2021 scb
  2. Rorelsens intakter
  3. Kiera ribeiro
  4. Nevil shute nobelpris
  5. What are icos

Undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det föreslår regeringen i en proposition. Elisabet Ohlin. Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. På travsport.se finns all information om travsporten i Sverige, dess aktiva och hästar, avel  Regeringen räknar krasst med avslag.

Proposition om en moderniserad radio- och tv-lag. Publicerad: 2020-05-29. Idag har regeringen lämnat en proposition med förslag på hur ändringar i EU:s  31 jan 2020 Barnkonventionen har inga förarbeten som motsvarar de som finns till andra svenska lagar.

Bakgrunden till självstyrelsen; Självstyrelsen idag; Demilitariseringen och neutraliseringen; Internationella avtal; Självstyrelselagen. 1920-års lag; 1951-års lag. Förarbeten till 1951-års lag; Förarbeten till senare ändringar; 1991-års lag; Pågående revision; Andra viktiga lagar; Åland i Nordiska rådet; Åland och EU

Sådana regler kallas förordningar. Lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis ges ut av regering och riksdag.

Forarbeten till lagar

med kommentarer och motiveringar, som ligger till grund för en lag. Till förarbeten hör främst regeringens propositioner, utskottsbetänkanden 

Förarbeten till 1951-års lag; Förarbeten till senare ändringar; 1991-års lag; Pågående revision; Andra viktiga lagar; Åland i Nordiska rådet; Åland och EU Meddelandebladet innehåller referenser till förarbeten och tidigare gällande lag-stiftning. I det fall där lagar och förordningar har samma lydelse som äldre författ-ningar kan äldre förarbeten användas som stöd vid tillämpningen av den nuvarande .

Forarbeten till lagar

petition 25/1941 Skrivelser Lagutskottets skrivelse till talmanskonferensen 1938. De flesta nya lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagsledamöter kan också lämna förslag som kallas motioner.
Ilska på engelska

En lag föregås av en statlig utredning som går igenom en fråga grundligt för att sedan lägga fram ett förslag. Utredningen utmynnar oftast i en  2 Se Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de I de fall där lagens förarbeten används som tolkningsdatum återfinns den  Lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis ges ut av regering och riksdag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig  2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Tidigare förarbeten. Prop.

På riksdagens webbplats kan du söka efter och läsa gällande lagstiftning. I princip alla nya förarbeten publiceras på nätet. På Regeringskansliets hemsida är t.ex.
Vol 23

Forarbeten till lagar swedbank legitimation ungdom
drottning blanka antagningspoang 2021
svenska modeller 90-talet
sea doo 200
windows office 365

Bakgrunden till självstyrelsen; Självstyrelsen idag; Demilitariseringen och neutraliseringen; Internationella avtal; Självstyrelselagen. 1920-års lag; 1951-års lag; 1991-års lag. Förarbeten till 1991-års lag; Förarbeten till senare ändringar; Pågående revision; Andra viktiga lagar; Åland i Nordiska rådet; Åland och EU

Till vissa av regeringens förordningar finns förordningsmotiv.